Údaje o činnosti a reference

HZ Brno eviduje několik desítek klientů, kterým poskytuje svoje služby a to jak subjektům českým tak i osobám se zahraniční majetkovou účastí s rozčleněním na oblast podnikatelská sféra a oblast nekomerční sféry, měst, obcí, příspěvkových a nevýdělečných organizací.

HZ Brno, spol. s r.o. mimo vlastního auditu a přezkumu hospodaření provádí i audit a ověřování smluv včetně poradenské činnosti souvisejících s čerpáním dotačních prostředků a grantů EU, státních institucí a ostatních orgánů včetně místních samospráv.

V tomto směru jsme zabezpečovali pro naše klienty ověřování a poradenství v oblasti dotací a grantů, které obhospodařují MMR ČR- Společný regionální operační program, Nadace rozvoje občanské společnosti, která administruje programy ESF pro neziskové organizace, Národní vzdělávací fond, MPSV ČR, MPO ČR a rovněž jsme v minulých letech roce ukončili audit úspěšných grantových schémat SROP pro Jihomoravský kraj, a další podobné služby.

Samozřejmě v souvislosti s výše uvedenými zkušenostmi v této problematice nabízíme svým klietům i zabezpečení metodické a kontrolní činnosti v oblasti grantů a dotací pro svého klienta.

Naše společnost je schopna nabídnout dále mimo vlastního auditu hospodaření i další služby související s naší činností jako je účetní, ekonomické a daňové poradenství včetně zabezpečení funkce interního auditu.

V souvislosti s komplexní nabídkou našich služeb nabízí naše společnost také zabezpečení účetní a mzdové evidence, zpracování daňových přiznání a zastupování klienta ve vztahu k orgánům státní správy.

Také spolupracujeme s celou řadou odborníků v různých oblastech a to advokátů, daňových poradců a soudních znalců a tuto spolupráci jsme schopni pro objednatele samozřejmě zabezpečit.

Naše společnost je profilována do středisek podle profesního zaměření: středisko auditu a přezkumu hospodaření (provádění auditu či přezkumu hospodaření obchodních společností, finanční institucí, měst a obcí, příspěvkových a neziskových organizací včetně zajištění interního auditu) středisko poradenství a vedení účetnictví (zabezpečení účetního, ekonomického a organizačního poradenství, zpracování účetní evidence, mezd, daňových přiznání a dalších povinných podání či hlášení s touto činností souvisejících, zastupování klientů před orgány státní správy)

Mimo výše uvedené naše společnost ve spolupráci se svými partnery také zajišťuje: investiční poradenství a převody majetku finanční analýzy a finanční poradenství (např. restrukturalizace a optimalizace financování podniků, poradenství v oblasti produktů peněžního a kapitálového trhu, správa majetku) transformace a fúze, poradenství v oblasti krizového řízení

Provedené práce a činnosti naše společnost dále garantuje:

dlouholetým bezproblémovým působením v uvedených oblastech a poskytovaných činnostech a službách, používáním metodických postupů a standardů členstvím v profesních organizacích a působením v metodické a lektorské oblasti.