Nabídka služeb

  • auditorské služby, ověření účetních závěrek, ověření čerpání grantů a dotací, přezkum
  • hospodaření orgánů státní správy (územní samosprávné celky a jimi zřízené organizace, apod.)
  • ověření čerpání dotací a grantů včetně dotací EU
  • činnost interního auditora v rámci zabezpečení finanční kontroly jak ve veřejné správě tak i v
  • podnikatelské sféře
  • činnost účetních, daňových a finančních poradců včetně poradenské činnosti související s
  • čerpáním dotačních prostředků a grantů EU, státních institucí a ostatních orgánů včetně místních
  • samospráv
  • vedení účetní, mzdové a daňové evidence
  • lektorská činnost