Kontakt

Kontaktní údaje:

Tel. +420604290579, MT:+420603243786, email: info@hzbrno.cz

Adresa pro doručování písemností:

HZ Brno, spol. s r.o.
Minská 160/102
616 00 Brno

Kontakt:

sekretariát společnosti
tel. : +420 603 841 497
email: info@hzbrno.cz

Ing. Zdeněk Řeřucha, jednatel
tel. : +420 603 243 786
email: rerucha@hzbrno.cz

Ing. František Mikuláček, jednatel
tel. : +420 602 537 442
email: mikulacek@hzbrno.cz

středisko účetní a mzdové evidence
tel. : +420 604 290 579
email: ferencikova@hzbrno.cz

středisko auditu
tel. : +420 736 247 002
email: smutna@hzbrno.cz