Kontakt

Kontaktní údaje:

Tel. +420604290579, MT:+420603243786, email: info@hzbrno.cz

Adresa pro doručování písemností:

HZ Brno, spol. s r.o.
Minská 160/102
616 00 Brno

Oprávnění k výkonu činnosti: auditor, zapsaný v seznamu auditorů – právnických osob Komory auditorů ČR pod č. 416
Členství v profesních komorách: člen Komory auditorů České republiky, člen Hospodářské komory ČR

H Z Brno spol. s r.o. je pojištěna na odpovědnost za škodu u České pojišťovny, a.s. na výši škody do 2 mil. Kč a pojištění je sjednáno pro: auditorskou společnost
Pojištění se vztahuje také na odpovědnost za škodu způsobenou činnostmi, u kterých právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění a na odpovědnost za škodu z výkonu nebo zanedbání během poskytování odborných poradenských nebo konzultačních služeb a zpracování odborných agend pojištěným jiným osobám.

Kontakt:

sekretariát společnosti
tel. : +420 603 841 497
email : info@hzbrno.cz

Ing. Zdeněk Řeřucha, jednatel
tel. : +420 603 243 786
email : rerucha@hzbrno.cz

Ing. Jan Jareš, jednatel
tel. : +420 602 319 220
email : j.jares@volny.cz, jares@hzbrno.cz

středisko účetní a mzdové evidence
tel. : +420 604 290 579
email : nadenickova@hzbrno.cz

středisko auditu
tel. : +420 604 636 255
email : burianova@hzbrno.cz